In maart 2008 is er in Ulestraten een menselijke schedel gevonden. Deze werd gevonden in een bos door een paar spelende kinderen. Tevens werd er scherpe munitie gevonden, welke door de EOD is geruimd.
Volgens internetbronnen heeft het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bevestigd dat het om een schedel uit de periode van de Tweede Wereldoorlog en vermoedelijk een Duitse soldaat betreft.

De schedel zat in een plastic zak, samen met granaten. De ene bron vermeld “handgranaten” en de andere “antitankgranaten”. De plaatselijke politie heeft het vermoeden dat de resten zijn opgegraven door een verzamelaar, die vermoedelijk angst had om tegen de lamp te lopen.

Stichting Missing In Action (M.I.A.) heeft hetzelfde vermoeden. Sterker nog; de stichting heeft het vermoeden dat de oorspronkelijke vinder de resten heeft ‘herbegraven’ in de buurt van de oorspronkelijke vindplaats. Dit vermoeden komt voort uit het feit dat op de betreffende locatie tijdens de Tweede Wereldoorlog een Duitse artilleriestelling was (waarschijnlijk Heeresgruppe B, 6. Armee). Dit alles zou enorm toeval zijn.

Allereerst keurt Stichting Missing In Action (M.I.A.) het ‘herbegraven’ van de menselijke resten sterk af!
Beter was geweest om melding te maken tijdens de oorspronkelijke vondst. Door de onprofessionele berging van de persoon, kunnen belangrijke aanwijzingen verloren zijn gegaan. Het veldgraf zal onherstelbaar zijn beschadigd en ons vermoeden is dat er attributen kunnen zijn gestolen zoals de eventuele identificatieplaatjes, persoonlijke bezittingen en persoonlijk standaard uitrusting.

Wat het nog erger maakt is dat de oorspronkelijke vinder tevens scherpe munitie heeft teruggelegd (3 scherpe handgranaten volgens de meeste bronnen). Gelukkig is er niets gebeurd, maar dit had heel anders kunnen aflopen. Een handgranaat is, zelfs na 65 jaar, nog steeds levensgevaarlijk.

Wij raden de oorspronkelijke vinder, of andere personen die meer kunnen vertellen, met klem aan om zich te melden. Dit kan uiteraard via uw plaatselijk politiekorps, maar u kunt dit ook doen via het contactformulier bij Stichting Missing In Action (M.I.A.).

Onze interesse is gewekt bij deze vondst. Graag zou Stichting Missing In Action (M.I.A.) het stuk bos nader onderzoeken, waarvoor wij een aantal stappen zullen gaan ondernemen.

Zondag 28 september 2008;
Een e-mail gestuurd naar het algemene e-mail adres van de Politie Regio Limburg-Zuid. In deze e-mail wordt er aan het korps gevraagd of;
- er net na de vondst onderzoek is verricht door de omgeving van de vindplaats te onderzoeken door middel van een metaaldetector?
- de stichting (in samenwerking met de politie) de locatie mag nazoeken met metaaldetectoren?

Maandag 29 september 2008;
Een ontvangstbevestiging van het politiekorps Regio Limburg-Zuid met de mededeling dat ons verzoek is doorgestuurd naar basiseenheid Heuvelland (dit is vermoedelijk de eenheid die bij de berging van de schedel aanwezig was).

Dinsdag 16 december 2008;
Tot op heden geen telefonische reactie en tevens geen e-mail ontvangen met antwoorden op onze vragen.
Het is nu bijna drie maanden later, en wellicht is ons verzoek onder op de berg urgentere aanvragen beland. We besluiten om nogmaals aandacht te vragen voor ons verzoeken, door onze eerdere ontvangen e-mail te beantwoorden.

Woensdag 17 december 2008;
- 07:15 - Een ontvangstbevestiging van het politiekorps Regio Limburg-Zuid met de mededeling dat ons verzoek wederom is doorgestuurd naar basiseenheid Heuvelland.
- 10:00 - De mobiele telefoon gaat over, en privénummer verschijnt in beeld. Het is een medewerker van Politie Heuvellanden, met allereerst de excuses dat er niet eerder contact is opgenomen met Stichting Missing In Action (M.I.A.). De heer weet te vertellen dat de handgranaten met zekerheid uit de periode van de Tweede Wereldoorlog zijn, maar de schedel niet. Volgens zijn informatie stamt de schedel uit de Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648). De Tachtigjarige Oorlog is helaas niet ons doel en met dit bericht ziet de Stichting af van verder onderzoek.
- 16:00 - Wederom gaat de mobiel over met de tekst privénummer in het display. Wederom is het een meneer van Politie Heuvellanden, met de excuses dat de Stichting niet eerder is benaderd. Volgens deze heer waren de gevonden granaten met zekerheid uit de Tweede Wereldoorlog periode, maar de schedel zeker niet. De schedel was gereconstrueerd door een hobbyist en was zeker niet ouder dan een jaar of 40. Dat zal dus rond de jaren 70 moeten zijn geweest, en snel rekenen geeft dan minstens een verschil van 322 jaar met het eerdere verhaal van de Tachtigjarige Oorlog…
Wederom geven wij aan dat dit niet binnen onze doelgroep valt.

Een aantal vragen beginnen te rijzen;
Wie stopt er een 400 jaar oude schedel in een plastic zak en legt hem vervolgens in het bos met een aantal granaten?
Waarom geven eerdere internetpublicaties informatie over een schedel van een Duitse soldaat uit WO2?
Wie reconstrueert er een schedel van 40 jaar oud?
Waarom zit er minstens 322 jaar verschil tussen twee verhalen van mensen die vermoedelijk op dezelfde afdeling werken?
Kortom: Ons onderzoek is nog in volle gang

Vrijdag 30 januari 2009;
Gezien het feit dat de Politie Heuvellanden geen duidelijk uitsluitsel kon geven over de exacte tijdsperiode van de gevonden schedel, besluiten wij om contact op te nemen met het Nederlands Forensisch Instituut.
Uiteraard hopen wij op een positieve reactie van het NFI. Na onderzoek op hun internetsite, kunnen wij niets vinden over deze vondst.
In de mail vragen wij of het NFI uitsluitsel kan geven over de tijdsperiode van de schedel. Wij maken duidelijk dat er al contact is geweest met het politiekorps, en geven aan dat dit contact niet geheel bevredigend was. Tevens geven wij nadere informatie over wat onze stichting zoal doet.

Dinsdag 17 februari 2009;
Een bericht van het Nederlands Forensisch Instituut, met de boodschap dat zij geen informatie kunnen verstrekken over onderzoeken. Zij adviseren ons contact op te nemen met de politie of het Openbaar Ministerie.
Stichting Missing In Action (M.I.A.) was hier al bang voor. Wij begrijpen dat informatie over onderzoeken inhoudelijk niet worden gedeeld. Maar ja; wie niet waagt, wie niet wint.
Door dit bericht zijn wij weer terug bij af…